Ros – gammel nettside

Rita

Annabell Stefanussen har vært engasjert som nærværskonsulent i Målselv kommune fra august 2010 – desember 2014. Vi har hatt fokus på forebygging av sykefravær og lederutvikling i perioden. Jeg har selv som rådmann hatt stor glede av den veiledning jeg har fått av Annabell. Denne har bidratt til at jeg har utviklet meg som leder og jeg har fått verktøy som jeg bruker daglig i mine relasjoner til andre mennesker. Det viktigste for meg har vært å erkjenne at min adferd og kommunikasjon påvirker alle relasjoner i og utenfor organisasjonen. Jeg har mulighet til å påvirke resultatet i samhandling med andre mennesker ved at jeg velger hvordan jeg forholder meg i kommunikasjonen. Gjennom bevisstgjøring og trening opplever jeg å ha blitt bedre på dette gjennom de årene jeg har hatt glede av å få veiledning av Annabell. Jeg er glad for at vi fortsatt har mulighet til å nyttiggjøre oss av hennes kompetanse i Målselv kommune.

Med vennlig hilsen
Rådmann Rita Johnsen

StigArne

Annabell får oss som jobber med ledelse, til å skille det viktige fra det uviktige – effektivt.

Ved at hun stiller direkte spørsmål kommer vi fort til kjernen av problemstillingene, og kan fokusere på konkret løsningsorientering. Vi får også trening i å tenke rasjonelt og positivt i alle typer situasjoner, noe jeg har hatt stort utbytte av både profesjonelt og privat. Annabell speiler meg som leder og hvordan jeg opptrer i denne rollen, noe jeg synes er særdeles verdifullt når beslutninger skal tas.

Stig Arne Holtedahl
Kommunalsjef, Målselv kommune

Grete

Annabell – en gave til alle oss som trenger litt energi og påfyll.

En dag med Annabell er en dag fylt til randen med energi og humor. Hun leverer gode verktøy for egenutvikling, og inviterer til refleksjon og positiv samhandling i et kollegium. Dagen etter at hun hadde vært hos oss, var personalrommet ommøblert av inspirerte kursdeltakere. Fortsatt, to år etter at Annabell var på besøk på min daværende arbeidsplass, er jeg inspirert og bruker momenter fra hennes foredrag. Hvor mye nytte du vil ha av en dag med Annabell, er mest opp til deg selv.

Grethe Semmingsen, Inspektør på Mortensnes skole

GunnAnita

Annabell har «alt». Kunnskap, erfaring, empati og kjærlighet!

Annabell har vært en fantastisk inspirator og veileder for meg både privat og jobbmessig i mange, mange år.
Hennes entusiasme, varme, vennlighet, humor og medmenneskelighet har gjort det lett å åpne opp til henne- hun er en mester når det gjelder kommunikasjon!
For meg har det vært mange stunder da jeg vet at jeg bare MÅ snakke med «Bella», hun er den eneste som vil forstå dette og kunne hjelpe. Og Annabell har aldri sviktet!

Denne varmen, nestekjærligheten og godheten unner jeg alle å oppleve! Forankret i solid faglig tyngde, både teoretisk og praktisk, Annabell har «alt». Kunnskap, erfaring, empati og kjærlighet! Det blir ikke bedre, og det er et ideal vi alle bør strekke oss etter.

Gunn Anita Fossli
Student, Tidligere offiser i Hæren (Løytnant, NK og troppssjef i Hundetroppen til MPKp, Brigade Nord)

Margareth

Annabell leder kurs full av inspirasjon, humor og faglig trøkk!

Vi har benyttet Annabell som en faglig veileder og motivator på veien mot bedre samhandling og kommunikasjon i hele skolesamfunnet. Hennes faglige dyktighet, levende vesen og fantastiske humør bidrar til at hun leder kurs full av inspirasjon, humor og faglig trøkk! Gjennom gode pedagogiske opplegg med lettfattelig modeller og verktøy for god kommunikasjon og samhandling har vi i personalet tilegnet oss verdifull kompetanse som er enkel å benytte i hverdagen. På samlingene satt latteren løst og vi hadde ikke et kjedelig minutt!

Dersom du ønsker å øke kunnskapen og motivasjonen hos dine medarbeidere ved hjelp av humor og gode verktøy anbefaler jeg ingen andre enn Annabell!

Margareth Myrlund, Rektor på Hovin skole

Renate

Annabell gitt meg den selvinnsikten jeg trenger for å løse oppgavene på en god og hensiktsmessig måte.

I min jobb som enhetsleder for en større avdeling har jeg de siste to årene knyttet et verdifullt og nyttig bekjentskap med Annabell Stefanussen. Jeg har benyttet meg av henne som personlig veileder i forhold til ulike utfordringer på jobben, men også noe privat. Som leder står jeg daglig overfor utfordringer som skal løses og gjennom veiledning har Annabell gitt meg den selvinnsikten jeg trenger for å løse disse oppgavene på en god og hensiktsmessig måte. Hun har hjulpet meg å ta i bruk nyttige strategier når arbeidsmengden og krav til prestasjoner ellers ville ha ført til innvendig stress og en følelse av ikke å strekke til. Hun bruker eksempler fra hverdagen som gjør at jeg raskere kobler teori opp mot praksis. Jeg bruker Annabell som min eksterne veileder fordi det er nyttig. Det er viktig for meg å motta veiledning fra en person som ikke gjenkjenner problemstillingene, men kan se de med helt andre øyne. Det er trygt med en person utenifra som er der fullt og helt for å hjelpe meg til selvhjelp. Som over tid gir meg den nødvendige kompetansen slik at jeg blir flinkere til å veilede og lede de jeg leder.

Renate Salangli, enhetsleder i Balsfjord kommune

Hilde

Å bli sett og hørt på denne måten er sjeldent å oppleve. Veldig mye låste seg opp i livet mitt etter møte med Annabell.

Noen ganger når ting har gått i stå kan det være utfordrende å se hva som er egentlig er problemet. Jeg møtte Annabell til personlig veiledning en gang jeg hadde det akkurat sånn. Ting var uoversiktlig, og det var tydelig at noe var ”off track” i livet mitt.

Annabell klarte i løpet av ekstremt kort tid å komme til kjernen av utfordringen. Jeg tror ikke det tok mer enn 15-20 minutter.  For meg er det fortsatt et lite mysterium at hun klarte å se det så fort. Jeg hadde jo tross alt tenkt på og levd med dette i månedsvis uten å klare det.

Annabell snakket mye om vennlighet. Og jeg ble også møtt med en stor dose vennlighet. Hun lever som hun lærer. I tillegg til å være vennlig opplever jeg at Annabell er raus, profesjonell, klok og en dame som byr på seg selv i akkurat passelige doser.  Hun både hører og ser hva som blir sagt. Det er tydelig i spørsmålene hun stiller og innspillene hun kommer med. Å bli sett og hørt på denne måten er sjeldent å oppleve. Det gjorde at jeg fikk stor tillit til de løsningen hun hjalp meg å komme opp med. Og mot til å gjennomføre dem.

Veldig mye låste seg opp i livet mitt etter mitt møte med Annabell. Jeg fikk tatt noen avgjørelser på et helt grunnleggende nivå som skapte en dominoeffekt til andre områder i livet. Har man mot til å gå til kjernen og jobbe med det, er det utrolig hvor mye annet som faller på plass av seg selv. Det har mitt møte med Annabell lært meg.

Hilde Kristiansen – mamma til tre flotte gutter

Ingunn

Tilbake sitter du med et smil om munnen og konkrete redskaper til bruk i hverdagen.

Jeg er blitt mer bevisst egen kommunikasjon etter at jeg begynte i veiledning hos Annabell. Jeg er blitt tydeligere og tar mer ansvar for egen kommunikasjon. Har mer fokus på hva jeg skal oppnå med budskapet. Dermed blir valg av ord og formuleringer viktige og det gir bedre resultater.

Dette har bidratt til at jeg er blitt en mer lydhør og tydelig leder. Noe som har ført til utvikling blant mine medarbeidere i barnehagen, og barnehagen som organisasjon.

Annabell er en raus person som byr på seg selv.  Hun krydrer sine kunnskaper med mye humor, som gjør det lett å huske hennes kurs. Tilbake sitter du med et smil om munnen og konkrete redskaper til bruk i hverdagen. Som hun sier: “vennlighet er en god strategi”.

Jeg har utviklet meg som menneske i møte Annabell. Noe som er nyttig både privat og på jobb. Jeg anbefaler henne til alle som ønsker å utvikle seg selv, både faglig og personlig.

Klem Ingunn, enhetsleder Andslimoen barnehage

Ketil

Jeg opplever nå at jeg lever et liv med stor grad av selvinnsikt og høy bevissthet.

Hei, Ketil her. Jeg er Annabells lillebror på 39 år. Bor og jobber på Finnsnes, og har gjort det i 20 år. Annabell og jeg har et nært og godt søskenforhold, og vi er flinke til å holde kontakten. Selv når vi er veldig opptatt på hver vår kant, setter vi av tid til besøk eller en telefonsamtale. Begge deler varer som regel alt fra 2 til 8 timer. For meg er Annabell storesøster, venn og ikke minst min beste veileder. Det er hun som først blir varslet om broder’n har kjærlighetssorg, bare er i litt dårlig humør, gjør det bra på jobb eller vinner i lotto.

Når ting har gått meg imot, har Annabell støttet, trøstet og ikke minst lært meg teknikker som jeg har brukt til “å forstyrre tankene” som jeg husker hun kalte det en gang. Hun har lært meg at den eneste jeg kan forandre er meg selv. Dersom jeg var frustrert over samarbeidspartnere eller kunder nyttet det ikke å beklage seg på deres oppførsel til Annabell. Hun sa alltid: «jeg tror ikke det er noe galt med de, jeg tror derimot at du trenger å møte dem med ei ny holdning».

Syntes det hørtes litt for enkelt ut for ti år siden, men kan i dag skrive under på at det virker. Det som har gitt meg størst personlig vekst i voksen alder, er at jeg gjennom hennes kunnskap har tilegnet meg god selvinnsikt og evne til å evaluere meg selv. Når jeg våger å stoppe opp litt, og innse en feil eller en dårlig gjerning, har jeg gitt meg selv mulighet til å rette den opp, eller beklage til en person som jeg har sagt noe til i affekt.

Jeg har i dag verktøy som hjelper meg mye i jobben min som leder, og like ofte i forholdet mitt til venner og familie. Jeg opplever nå at jeg lever et liv med stor grad av selvinnsikt og høy bevissthet. Jeg har ærlighet øverst på min agenda, og synes det er en enkel og grei leveregel. Samtidig føler jeg at jeg stadig er i personlig utvikling, og vet at den utviklingen ikke kunne vært så stor uten min søster som veileder. Så i grunnen er jeg bare spent på hvor langt jeg kan nå i livet mitt, kanskje det blir som det heter på Nord Norsk «The sky is the limit».

Ketil Johansen, Daglig leder Bil i Nord

740x1000-ros-02