Raus med ros

 

_DSC9567
Jeg tror på det å være raus med tilbakemeldinger!

I dag snakket jeg med en leder som stod fast i forhold til en beslutning hun skulle ta.

Det ble svært tydelig for meg at hun hadde solide verdier som hun faktisk ikke var helt bevisst på. Jeg ga henne tilbakemelding på hva jeg oppfattet var hennes verdier, samtidig som jeg sjekket ut om dette var noe som ga gjenklang i henne. Hun kjente seg sterkt igjen.

Jeg sa at grunnen til at hun nå ble sliten og forvirret, var at hun var i ferd med å ta et valg som strider mot verdigrunnlaget hennes. Du kommer til å bli frustrert og ulykkelig hvis du går på akkord med dine verdier, sa jeg.

Hun ble veldig berørt og glad, for plutselig kjente hun så tydelig det som jeg påpekte. Plutselig sier hun «Annabell dette ble nesten healing for meg». 😉

Jeg smilte og sa, tusen takk, det er faktisk flere som av og til sier det.
Nå sitter jeg og reflekterer litt for meg selv, og tenker at det å gi andre tilbakemeldinger på deres styrker og kvaliteter er utrolig viktig. Det er uten tvil en av de metodene som fører til raskest vekst og utvikling mellom oss mennesker.

Dette er en av mine store styrker som veileder, men også som mor. Jeg har bevisst valgt å fokusere mye mer på styrkene og kvalitetene til sønnene mine, enn på begrensningene. Og det har uten tvil ført til at de er veldig trygge på seg selv og tar stort ansvar for sine valg.

For bak enhver «negativ» egenskap ligger det alltid en kvalitet!

Som barn fikk jeg alltid tilbakemelding om at jeg skravlet for mye, i dag er det nettopp denne lidenskapen for mennesker og kommunikasjon som ligger som bakgrunn for den utdannelsen jeg har valgt, og de positive tilbakemeldingene jeg får i veiledersamtaler.

Jeg trodde lenge at jeg var hyperaktiv, helt til en av mine mentorer ga klar beskjed om at «Annabell, du har ikke ADHD, det kalles å være entusiastisk». Det var forløsende for meg, for det er energitappende å føle seg feil!

Kvaliteten bak et masende barn, kan være at det er engasjert og ivrig, og kvaliteten bak en mann som ikke «forspør» seg, kan være at han er tenkende.

«Let etter en gullkvalitet, der du tidligere har funnet noe som frustrerer
– og ros vedkommende for egenskapen».

Jeg håper du ble inspirert!

 

 

 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.