Fra en mamma til en annen

Strever dere med kommunikasjon og samarbeider dårlig? Snakker dere ufint til hverandre? Når du ikke inn til ungene, føler deg som hushjelp i eget hjem og forbinder helger og ferier med krangling? 

Ønsker du en familie som tilbringer mer tid sammen og hvor alle bidrar i hjemmet? Skulle du ønske du fikk forståelse og respekt for grenser og at legging og lekser var enklere å håndtere? Savner du å være kjæreste med din partner og ikke kollega i Familien AS? 

Foreldrekoden

  • Ønsker du at barnet ditt skal komme til deg om hun har kranglet med venner, har kjærlighetssorg eller strever på skolen?
  • Savner du en familie som ønsker å tilbringe tid sammen?
  • Vil du lære hvordan du lager gode avtaler om mobilbruk, lekser og leggetider, som gir mening for ungene og dermed slippe unødvendig mas og krangling?
  • Vil du lære hvordan du håndterer en hissig 5-åring eller frustrert tenåring, slik at dere kan snakke rolig sammen?

Knekk Foreldrekoden i ditt eget tempo med dette nettkurset

Ønsker du å bli en mer harmonisk og glad forelder?

Få en kjærlig familie med latter og humor

Kjenner du på dårlig samvittighet og skam for at du ofte blir sur og sint på ungene dine?

Fredsarbeid i heimen

Skapt for at du som forelder skal få mulighet til å lære deg en human og kjærlig måte å være på sånn at du får tillitsfulle og trygge barn og ungdommer. 

Dette er for deg som lengter etter bedre relasjon med din familie, som ønsker å ta ansvaret tilbake sånn at du blir en forelder som ungene trives sammen med. Og at du er den de vil komme til når de strever.

Du vil lære konkrete og gjennomførbare metoder som gjør at du blir mer bevisst din kommunikasjon sånn at du også blir en tydelig og vennlig rollemodell for dine barn.

Bli med på vårt 8-ukers program med tett oppfølging. 

8-ukersprogram som gir deg de nære og kjære familierelasjonene du ønsker

Dette er hva du vil lære:

Her skal du lære hvordan forskjellige roller påvirker hverandre. Du kommer til å bli mye mer bevisst hvilken rolle som fungerer godt og hvilken som skaper motstand og friksjon i en relasjon. Når du får innsikt i disse rollene så kan du velge mer hensiktsmessig hvordan du velger å møte andre mennesker. 

Denne uka skal du integrere forståelsen av at den eneste du kan forandre er deg selv. Når du endrer deg, da vil du oppdage at den du kommuniserer med endrer seg.

I denne modulen skal du lære at form og innhold styrer hvordan din kommunikasjon mottas av din familie, dine venner og på arbeidsplassen. Min overbevisning og erfaring er at vi alle tåler alt av innhold når vi anvender god form.

I denne uka skal du jobbe med hvordan du endrer dårlig form til god form.

Nå skal du finne din unike lederstil og din måte å kommunisere på som blir god og naturlig både for deg og din familie. Du skal lære forskjell på autoritær ledelse og å ta tydelig og vennlig autoritet.

Kommunikasjon som virker har en annen form og er mer effektiv.

De som blir god på tydelig og vennlig kommunikasjon er de som er bevisst egen adferd.

Denne uka skal du bli bevisst dine verdier som forelder:

  • Hvem vil du være i møte med din familie?
  • Hvordan vil du at de skal oppleve deg?
  • Når ungene flytter hjemmefra, hvordan vil du at de skal huske deg?

Du blir mer bevisst i din kommunikasjon og adferd når du utvikler et eierforhold til denne holdningen. Du vil navigere lettere i situasjoner som er krevende og vanskelig, fordi du stadig husker at den eneste du kan forandre er deg selv. DU påvirker den andre med din adferd, dine holdninger og din kommunikasjon.

Denne uka skal du lære om tilgivelse, forsoning og helbredelse.

En fredsarbeider er en relasjonsbygger. Hun eller han har diplomatiske egenskaper, er tilgivende, ber om tilgivelse og jobber med forsoning. Du blir en ekte fredsarbeider når du utvikler måter å håndtere situasjoner som er blitt skadelidende pga dårlig kommunikasjon. En sterk person er en som er ydmyk og tilgivende av natur. Når du evner å ta disse egenskapene i bruk, da har du nådd et høyt nivå i forhold til relasjonsforståelse og personlig innsikt.

Alt sitter i hodet, det vi fokuserer på og gir energi (fokus) til skaper følelser i oss og vi opplever det som vår virkelighet.

Min erfaring og overbevisning er at vi kan få en bedre hverdag med mer glede og livskvalitet ved å være bevisst at det er:

Tankene våre som skaper følelsene våre.

Jeg er overbevist om at meninga med livet er å være lykkelig. Jeg vil at du skal lære deg å se lyst på livet, og å velge dine kjepphester med omhu. Når mor er lykkelig har hele familien det bra. Ditt humør påvirker ungene dine i utrulig stor grad. Det kommer og til å påvirke din energi og ditt fokus. Du skal lære hvordan du kan snu en dårlig situasjon på null komma niks bare ved at du endrer humøret ditt.

Ta første steg som leder i din familie

Velg mellom nettkurs som tas selv i eget tempo, eller nettprogram med fellesskap og tett oppfølging

Foreldrekoden

5.347 NOK

Fredsarbeid i heimen 2.0

11.300 NOK