Foredrag – gammel nettside

740x450-foredrag-02

FOREDRAG OG KURS

På mine foredrag og kurs er du ikke en passiv tilhører. Hvorfor? Jo fordi, det vi hører glemmer vi, mens det vi gjør forstår vi.

Jeg elsker å inspirere og lære bort alt jeg har tilegnet meg av kunnskap og egenerfaring om høy bevissthet på kommunikasjon og relasjonsforståelse.

Derfor her jeg lagt opp mine foredrag som en kombinasjon av forelesning og praktiske øvelser. De er smekkfull med konkrete eksempler på god og dårlig kommunikasjon som jeg har hentet fra eget liv, eller fra andre sine erfaringer som de har delt med meg etter at de har vært på kurs eller gått i veiledning hos meg.

Du får konkrete resultat du umiddelbart kan ta i bruk

Etter en dag med meg lover jeg at du tar med deg minst tre ting du øyeblikkelig vil skjønne verdien av og som er lett å omsette når du kommer hjem til din familie eller tilbake på jobb.

  1. Du har skjønt at den eneste du kan forandre er deg selv, og du vet nå hvilke ringvirkninger det gir i alle relasjoner som er vanskelig for deg.
  2. Du vet nå hva som fungerer mye mer effektivt enn kritikk på det du er misfornøyd med. Når du har testa det ut tre ganger vil det sitte som et skudd for resten av livet.
  3. Like viktig som at du selv ikke lenger trenger å bruke kritikk som virkemiddel, er det at du nå vet hvordan du skal håndtere kritikk som andre gir deg.
  4. Du vil bli mye mer bevisst på å fokusere på andres kvaliteter og ressurser. Det er etter min mening den mest givende «gullgraving» vi kan drive med hvis vi ønsker gode relasjoner til de vi har tett på oss.

Jeg har selvsagt mange flere overraskelser på lur til deg…

I dag vrimler det av kurs og foredragsholdere der ute, hva gjør meg så spesiell?

Noe av det mest unike med mine foredrag og kurs er at jeg har testet ut i egen familie og på mine arbeidsplasser all kunnskap og teori som har inspirert og fasinert meg. Mine medstudenter var imponert over at jeg klarte å omsette denne kunnskapen i egen familie og få til en så stor snuoperasjon som vi har gjort.

Jeg er av natur entusiastisk, veldig humoristisk samtidig som jeg har 10 år med faglig tyngde som jeg bygger mitt engasjement og min kunnskap på.

Jeg elsker å formidle og lære bort alt jeg selv har hatt utbytte av i eget liv. Jeg vil at flere og flere mennesker skal få oppleve gleden av å kommunisere på en mye mer hensiktsmessig måte enn det vi gjør i dag.

Velkommen til et humørfylt og lærerikt foredrag. Jeg garanterer at du ikke går hjem sliten og lutrygget.