Historien om en flittig maur

Det var en gang en maur som gikk til jobben tidlig hver morgen for å arbeide.
Mauren var flittig og likte jobben sin.

Lederen, løven – ble overrasket da han fikk se at mauren var så effektiv uten at det var noen som ledet arbeidet og tenkte at mauren kanskje kunne bli enda mer effektiv hvis han hadde noen som kunne lede arbeidet.

Hmm, tenkte løven og ansatte kakerlakken som hadde lederutdanning og var kjent for sine grundige rapporter.

Kakerlakkens første oppdrag var å lage et arbeidsskjema, og da fant de ganske raskt ut at de trengte en sekretær for å føre skjemaet og ansatte en edderkopp for å holde rede på arkivet og svare på telefoner.

Løven var selvfølgelig veldig begeistret over å få alle de fine rapportene som kakerlakken skrev, og ba han lage diagrammer over produksjonen og analysere utviklingen.
Disse dokumentene kunne løven vise til sjefen sin.
Kakerlakken kjøpte ny pc og ansatte flua som ansvarlig for den nye IT-avdelingen.

Mauren, som tidligere var en glad og produktiv arbeidstaker begynte å mislike jobben sin siden han var tvunget til å gå på ulike kurs og beskrive sitt arbeide i ulike rapporter og registrere alle avvik.

Løven skjønte at det var på høy tid å ansette en sjef til enheten der mauren jobbet. Han ansatte kleggen som pliktskyldigst kjøpte seg en fin matte og en ergonomisk arbeidsstol til kontoret.
Kleggen trengte også en personlig assistent for å kunne framstille en plan for å optimalisere arbeidet og budsjettet.

Enheten hvor denne mauren jobbet var ikke lenger en trivelig arbeidsplass, alle var irriterte og urolige for framtiden sin. Kleggen foreslo for løven at man burde foreta en arbeidsmiljøkartlegging. De leide inn en hel haug med biller som kom fram til at maurens enhet hadde høyere kostnader og produktiviteten hadde minsket.

Løven bestemte seg for å ansette uglen som var en velrenommert konsulent som skulle komme med forslag til forandringer. Ugla gransket virksomheten i tre måneder og fikk fram en gigantisk rapport hvor resultatet viste at det var for mange ansatte i selskapet.

Mauren var den første som måtte gå.
Rapporten viste nemlig at han led av «mangel på motivasjon og hadde en negativ innstilling».

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.